YKS MARKETING

เราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี

YKS MARKETING

บริษัท วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Y.K.S. MARKETING CO., LTD)
โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่
มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี โดย คุณซุ่ยลิ่ม ยงเกียรติกานต์

      ก่อนจะมาเป็น บริษัท วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณซุ่ยลิ่ม ยงเกียรติกานต์ มองเห็นโอกาสในการนำไม้ยางพาราซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี เหมาะแก่การนำมาแปรรูป เนื่องจากในอดีตไม้ยางพารามีความต้องการเพียงแค่น้ำยางเท่านั้น ส่วนของลำต้นยางพาราที่ไม่สามารถให้น้ำยางได้แล้ว จะต้องถูกโค่นทิ้งแล้วนำไปขายเป็น “ไม้ฟืน” จากนั้นจึงเริ่มการปลูกใหม่ แต่สำหรับคุณซุ่ยลิ่มมองเห็นโอกาสในการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการดึงคุณสมบัติเด่นของไม้ยางมาใช้ เพราะไม้ยางเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง คงทน มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และได้เพิ่มกรรมวิธีการผลิต โดยเน้นเรื่องการอบน้ำยา เพื่อกันแมลง  ไล่ความชื้น เพิ่มคุณภาพของไม้ให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและลงมือทำทั้งแบบลองผิดลองถูก คุณซุ่ยลิ่มได้เริ่มผลิต “ไม้แขวนเสื้อ” จากไม้ยางพารา โดยถือว่าเป็นเจ้าแรก ๆ ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี จึงได้เริ่มก่อตั้งบริษัทผลิตไม้แขวนเสื้อ ในปี 2532

      หลังจากที่นายซุ่ยลิ่มมุ่งมั่นศึกษา และใช้เวลาอยู่กับไม้ยางพาราจึงทำให้เกิดความรัก ความหลงใหลในเอกลักษณ์ของไม้ยางพารา จึงได้คิดค้น ออกแบบและพัฒนาสินค้าต่อไปในอีกหลายมิติ จึงเริ่มต้นขยายการผลิต มาเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชั้นวางของ ,เสาแขวนอเนกประสงค์, ชุดรับประทานอาหาร, ชุดห้องนอน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทำให้ในปี 2540 จึงได้ก่อตั้ง โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก นั่นคือ บริษัท วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Y.K.S. MARKETING CO., LTD มาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า

“ทุกๆ ก้าวของ YKS คือ การไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด”

      บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความทุ่มเท และใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และทีมช่างไม้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี และมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น งานสั่งทำตามแบบ งานโครงการ เป็นต้น พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา ผู้ช่วยในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

OUR FACTORY | โรงงานของเรา